Privacyverklaring

Deze website is onderdeel van www.harmjagerman.nl. De privacyverklaring zoals deze te lezen is via dit domein is van toepassing op dante.harmjagerman.com.